Een Gevleugelde Reis

E e n  G e v l e u g e l d e  R e i s

Inspirator Anna Tervoort

Mijn 3e boek:
INKIJK-EXEMPLAAR (pdf)
bestelgegevens onderaan deze pagina
(mijn andere boeken)
〈〉
Het boek Een Gevleugelde Reis bestaat uit 53
inspirerende teksten waarin ik mijn
waarheid over het leven
met je deel.
Cover Een Gevleugelde Reis
€ 20,00
21,0 cm x 29,7 cm
mét het FSC keurmerk
– voor het behoud van onze bossen –
〈〉
BESTEL HET BOEK
door 20 euro over te maken
op rekening NL39 TRIO 0784 7343 80
t.n.v. Anna Tervoort en vermeldt
daarbij het verzendadres.
Verzending binnen
Nederland is
gratis.